Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Współczesny Wróż, Wróżka - Tarocista czy może PARAPSYCHOLOG

7

Zadania jakie spoczywają na dzisiejszym profesjonaliście i jednocześnie odpowiedzialność są ogromne. Co to znaczy?

Jakie kompetencje powinien posiadać wróż, wróżka?

Niekompetentny Wróż, tak jak każdy inny profesjonalista, może narobić więcej szkód niż pożytku i do tego nikogo przekonywać nie trzeba.

Poza wiedzą tzw. karcianą musi znać podstawy psychologii i umieć to jakoś wykazać bez tego ani rusz. Nie chodzi tu aby być cwanym i przebiegłym, ale o to by rozumieć np. co karty do mnie "mówią" co w nich wychodzi o jakie np. ukryte konflikty w rozkładzie chodzi itp. Ułatwia to zrozumienie problemu klienta i uwalnia empatię, oraz pomaga w doradzeniu wyboru strategii postępowania itp.

Nie wystarczy jedynie opanować sztukę wykładania i interpretowania kart, potrzebna jest jeszcze wiedza, doświadczenie, zdolności w tym kierunku.

Praca tarocisty, wróżbity, doradcy tak naprawdę jest zajęciem interdyscyplinarnym. Obejmuje wiedzę i doświadczenie na płaszczyźnie różnych dziedzin. Co ważne specjalista taki musi kształcić się i zdobywać doświadczenie permanentnie.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradczych wróża, wróżki?

Zmieniający się Świat i jego rzeczywistość wymaga, aby być na bieżąco z „duchem czasu”. Powodowane to jest konkretnymi zmianami społecznymi.

Porównując lata osiemdziesiąte czy dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia do czasów obecnych zauważamy zdecydowanie ogromny skok cywilizacyjny, a co za tym idzie ogromne przyspieszenie społeczne. Wchodzimy często w role, do, których zwyczajnie nie jesteśmy przygotowani. A to z kolei powoduje trudności w przystosowaniu się i odpowiedniej adaptacji do nowo powstającej rzeczywistości.

Rosnące z kolei przed nami wymagania, konieczność sprostania wielu wyzwaniom, które w dzisiejszych czasach stały się już standardem powoduje, że ciężko nam się w tym wszystkim odnaleźć. Osoby wrażliwsze z mniejszym napędem życiowym potrzebują często wsparcia, pomocy w rozeznaniu wyborów, których często jest tak wiele, że same się w tym gubią Między innymi to jeden z powodów wzrostu w ostatnich latach zapotrzebowania na usługi doradcze.

Dobry doradca nie podejmie za nas decyzji, nie weźmie odpowiedzialności za nasze wybory. Jednak posiadając wiedzę, doświadczenie intuicję oraz narzędzia konwencjonalne i niekonwencjonalne jest w stanie pokazać nam perspektywy wyborów, które stoją przed nami. Często już sama rozmowa dużo daje. Gdyż dobry specjalista zawsze jest w stanie wyciągnąć plusy i atuty danej osoby.

Nie ma tak naprawdę sytuacji bez wyjścia.

Różna jest natomiast cena, którą trzeba zapłacić za to owo wyjście.

Trudności, które nas spotykają dobrze przepracowane stanowią bezcenne zaplecze naszych dalszych działań przyszłościowych.

Korzystając z astrologii na przykład wiele można takich atutów wyciągnąć. Doradzając warto postawić na mocne strony osoby motywując ją do rozwijania swojego potencjału. Szanując oczywiście jej autonomię. Często przyczyna niepowodzeń życiowych czy błędnych i bolesnych w konsekwencję decyzji jest złe rozeznanie danej sprawy albo całkowity jego brak. Decyzje podejmowane pod presją czasu, emocji bez ich właściwego rozpoznania skutkują przypadkowymi wyborami, które co prawda mogą czasami być trafne. Jednak najczęściej rozmijają się z naszymi możliwościami a później i oczekiwaniami.

Tu wiele może pomóc doradca, tarocista nie, jako osoba mechanicznie odczytująca „przeznaczenie” – a bardziej wspierająca pokazująca. Bardzo ważnym elementem każdego typu formy pomocy jest całkowity brak wartościowania osoby i jej oceniania.

Pamiętajmy drugi człowiek działa na nas niczym lustro, w, którym to przeglądamy się. To, dlatego najczęściej u innych widzimy więcej wad a mniej zalet. Problem polega jednak na tym, iż najczęściej poprzez mechanizm projekcji widzimy swoje własne wady. Mechanizm ten może jednak działać także i w pozytywną stronę. A mianowicie może dawać odbicie naszych mocnych stron i pozytywnych cech. Z tym jednak tylko, że to my musimy zobaczyć je wówczas sami…

Dlaczego tak ważny jest dialog w poradnictwie ?

Ponieważ bez niego nie będą zachodzić odpowiednie interakcje. To też jest powodem, dla, którego wszelkiego typu seanse, poradnictwa na odległość przez telefon czy e-mail nie przynoszą takich efektów jak rozmowa twarzą w twarz. W naszej komunikacji ponad 70% stanowią elementy niewerbalne, czyli te niemówione. To jak będziemy odbierać naszego rozmówcę zależne będzie w dużym stopni od tego jak go będziemy postrzegać i odbierać. To z kolei przekładać się będzie na nasze wyobrażenie o samym pomagającym jak i samy odbywającym sie procesie pomagania.

Przez telefon czy e-mail nie jesteśmy w stanie „odebrać” danej osoby. Często, jeśli mamy odczucia to mogą nimi być nasze oczekiwania lub obawy… Oczywiście są sytuacje, kiedy taki kontakt osobisty jest nie możliwy. W takim przypadku zawsze proponuję rozmowę przez telefon, która jest nadrzędna nad odpowiedzią e-mail. Chociażby dlatego , że jest dwukierunkowa. Daje  komunikat zwrotny, ktory jest bezcenny dla osoby doradzającej. Pozwala on tak prowadzić rozmowę, seans dopasowując go do możliwości, realnych oczekiwań, potrzeb rozmówcy. Stwarza możliwość zauważenia, rozpoznania oraz  wyjaśnienia kwestii trudniejszych. Czego pisemna na przykład odpowiedź nie daje, gdyż jest jednostronna. To też nie oznacza ,że jest to forma nie do przyjęcia. Trzeba tylko mieć świadomość ograniczeń płynących z takiej właśnie formy komunikacji i mieć wzgledem niej adekwatne oczekiwania.

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare