Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Intuicja a telepatia

Intuicja nie jest telepatią


Aby lepiej zrozumieć naturę intuicji, należy ją porównać z innymi zjawiskami pozazmysłowymi, z którymi częstokroć bywa utożsamiana.


Intuicję często błędnie określa się jako zdolność "medialną". Dla niektórych jest ona równoznaczna z czytaniem w ludzkich umysłach, czyli telepatią. Ta ostatnia stanowi jednak zaledwie znikomą cząstkę intuicyjnej jaźni! Zazwyczaj nie zwracasz się do intuicjonera, żeby dowiedzieć się, o czym myślisz (choć człowiek o intuicyjnych zdolnościach może wyjaśnić, co sprawia, że jesteś zagubiony).


W ostatnich czasach mówi się także dużo o koncepcjach New Age i pojęciach takich, jak "media" czy "kanały". Moim zdaniem mediami są ludzie, którzy rozmawiają z "duchami" albo przez których one przemawiają. Kiedy osiągnie się stan takiej koncentracji, dzięki której człowiek staje się otwarty na informacje, ta sama zdolność odczuwania i odbierania sygnału może zostać użyta do rozmaitych celów: telepatii, prekognicji, uzdrawiania, a także do roli medium.

Ludzie często chcą koniecznie wiedzieć, na czym polega ten inny proces, sądzą bowiem, że wszystko musi mieć spójne i logiczne wytłumaczenie. Nie wiadomo, na czym polegają zdolności mediumiczne. Uważam, że nikt tak naprawdę nie wie, czy to rzeczywiście duch przemawia, czy też jest to forma energii pozostała po zmarłym lub intuicyjna zdolność wchodzenia w stan, w którym ma się dostęp do informacji nieosiągalnych normalną drogą, przynajmniej nieświadomie.

(Mogę was jednak zapewnić, iż wiem z pierwszej ręki, że istnieją autentyczne zdolności mediumiczne.)

Sny nie rodzą się z intuicji


Wielu przywiązuje dużą wagę do znaków i informacji pochodzących ze snów. Coraz częściej słyszymy: "Miałem sen, zdarzyło się w nim to i tamto, a to oznacza dla mnie to i to". Błąd polega na tym, że ludzie nie zdają sobie spawy, iż sny mają znaczenie na wielu poziomach.


Nierzadko zdarza się, że sny przepowiadają przyszłość. W grę wchodzi wówczas intuicja. Sny to twoja psyche borykająca się z nie uświadomionymi konfliktami i doznaniami z codziennego życia. W tej "przestrzeni" intuicja może posługiwać się tym samym Językiem symboli.


Ale otrzymywanie informacji poprzez intuicję absolutnie nie jest tym samym, co otrzymywanie ich za pośrednictwem snów. Zasadnicza różnica polega na tym, że intuicja jest zawsze obiektywna i prorocza, sny zaś są subiektywne i opisowe. Uznaje się powszechnie, że sny są metaforyczne i symboliczne by w pełni zrozumieć ich "znaczenie", trzeba je najpierw zinterpretować. Proszę zwrócić uwagę, że informację otrzymujemy, natomiast interpretacja następuje w stanie czuwania.


Są oczywiście różne rodzaje snów. Ich treść jest mieszaniną wydarzeń dnia, wspomnień i uczuć. Rola snów w funkcjonowaniu psychiki nie jest jeszcze w pełni zrozumiała, ale wydaje się, że są one czymś w rodzaju systemu kopiowania i transferowania danych. Sny koncentrują naszą świadomość na rzeczach i zdarzeniach, które dostrzegliśmy w ciągu dnia, ale ich nie odnotowaliśmy. Przenoszą do "podświadomości" informacje niezbędne do dobrego samopoczucia.


Porównanie intuicji i snów


Sny i intuicja mają wiele cech wspólnych, ale też mnóstwo odrębności. Ogólnie mówiąc w obu wypadkach otrzymane informacje trzeba potem zinterpretować. Informacje otrzymujemy we śnie, a ich interpretacja ma miejsce w stanie czuwania. Logika kontrolująca procesy umysłowe w stanie czuwania powstrzymuje zarówno zdolność śnienia, jak i funkcjonowanie intuicji. I wreszcie w obu wypadkach mamy do czynienia z wykorzystaniem predyspozycji. Jeżeli nie jesteś matematykiem lub naukowcem, to mało prawdopodobne, abyś wyśnił lub intuicyjnie odkrył równania!


Z drugiej strony sny podają informacje zazwyczaj w postaci fabuły, tymczasem informacje intuicji są fragmentaryczne. Poza tym w snach ty sam jesteś postacią centralną, natomiast jako przekaźnik informacji intuicyjnej rzadko odgrywasz główną rolę.


Czym jest intuicyjny stan?


W stanie normalnej świadomości logiczne myślenie kontroluje życie, emocje, a nawet intuicję. W stanie intuicyjnym intuicja przewodzi wszystkim innym zmysłom. Kiedy mówimy na przykład, że ktoś kieruje się emocjami, to oznacza, że wszystkie pozostałe funkcje - rozumowanie, dokonywanie wyborów, reakcje uczuciowe i fizyczne - podporządkowane są emocjonalnemu aspektowi osobowości tego człowieka. Ci, których nazywamy rozsądnymi, kierują się przede wszystkim analizą i osądem.Co to znaczy być w stanie intuicyjnym?
Zorientowałeś się już zapewne, że wykonując ćwiczenia dajesz sygnał swojej nieświadomości, żeby przestroiła się na intuicję. Podobnie jak Pawłów uczył swoje psy powtarzając ćwiczenie, ty także uczysz podświadomość reagowania na wybrany sygnał, choć nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego procesu.


Postaraj się opisać to, co czujesz będąc w stanie intuicyjnym. Czy nastąpiły jakieś zmiany w percepcji twojego ciała? Czy czujesz się lżejszy? Cięższy? Jest ci cieplej? Zimniej?


Czy myślisz szybciej, czy wolniej? Czy inaczej odbierasz dźwięki? Czy zmienił się oddech? Czy stan emocjonalny jest inny niż normalnie? Czy nastąpiły zmiany w natężeniu koncentracji? Czy wszystko wokół wydaje ci się odmienne? Czy wzrok się wyostrzył, czy też widzisz świat jak za mgłą?


Informacje te będą miały znaczenie, kiedy po intuicyjnym odczycie będziesz powracał do "normalnego" czy raczej naturalnego stanu świadomości. Podczas wykonywania ćwiczeń może się zdarzyć, że twój "naturalny" stan percepcji ulegnie zmianie, podobnie terapia zmienia naturalny stan świadomości. Nie tylko informacje uzyskiwane za pośrednictwem intuicji, lecz także stan, w którym zdobywasz, będą miały wpływ na twoją nową osobowość.Jak rozpoznać intuicyjny stan? Skąd wiesz, że stajesz się intuicjonerem?


Moi kursanci i klienci pytają najczęściej: "Skąd mam wiedzieć, że to intuicja, a nie projekcja moich lęków i nadziei? Na jakiej podstawie mam ocenić, czy informacja pochodzi z intuicji, a nie jest przypadkowym domysłem lub, co gorsza, zwykłym wymysłem?"


Zwykle odpowiadam: "Nie wiesz". Nie kpię; na tym polega ryzyko korzystania z intuicji.


Jedynym dowodem na to, że informacja pochodzi z intuicji, jest potwierdzenie jej doświadczeniem. Załóżmy, że masz przeczucie, iż ceny pewnych akcji wzrosną w następnym miesiącu. Jeżeli tak się nie stanie, to znaczy, że przeczucie było opinią lub pobożnym życzeniem! Oczywiście, mógł to być także "domysł". Z biegiem czasu i na podstawie dużej liczby przepowiedni trafne i nietrafne domysły zniosą się, a ty będziesz wiedział, kiedy znalazłeś się na właściwej ścieżce.


Staraj się często posługiwać intuicją. Ilekroć świadomie szukasz informacji w intuicji, porównuj wrażenia z "rzeczywistością". Bardzo szybko nauczysz się rozróżniać autentyczne intuicyjne przeczucie od własnych uczuć lub projekcji, zwłaszcza nadziei i lęków.


Oto inne wskazówki:
Intuicja - podobnie jak emocje - chętniej objawia się w metaforach i symbolach niż w racjonalnym rozumowaniu. Intuicja jest oderwana od własnych zdolności postrzegania. Intuicyjne poszukiwanie otwarte jest na percepcję nie zakłóconą oczekiwaniami. Nie wiążą się z nim żadne uczucia.


Wrażenia intuicyjne rzadko następują po sobie w "logicznym" porządku. Jeśli myślisz: "Gdy to nastąpi, to tamto prawdopodobnie się zdarzy" - to znaczy, że nie słuchasz intuicji, ale myślisz racjonalnie.Metody weryfikacji wrażeń intuicyjnych


Normalne procesy myślowe można weryfikować dzięki doświadczeniu, za pomocą praw logiki lub na zasadzie zgodności przesłanek i wniosków. W tym względzie nawet sny odznaczają się swego rodzaju logiką i wewnętrzną spójnością. Jeśli jednak chodzi o intuicję, poruszamy się po omacku, albowiem nie ma tu żadnych wewnętrznych czy zewnętrznych punktów odniesienia.


Można je jednak stworzyć, ustanawiając to, co ja nazywam drogowskazami. Jeżeli na przykład odnosisz wrażenie, że dwoje ludzi pobierze się w maju, możesz spytać intuicję, gdzie każde z nich będzie mieszkało tego lata. Jeżeli intuicja wskaże dwa różne rejony kraju, to wiesz już, że twoje przeczucie było mylne.


Szerzej o metodach weryfikacji porozmawiamy później. Ale nawet mając je do dyspozycji, nigdy nie będziesz całkowicie pewny. Mogę cię tylko pocieszyć, że dzięki praktyce i ulepszaniu metod weryfikacji nauczysz się rozpoznawać, czy rzeczywiście kierujesz się intuicją.


Intuicja a nieświadomość


Choć intuicyjna jaźń opisując siebie samą często zapożycza się od nieświadomości, to jednak sama nieświadomość i miejsce, z którego czerpiemy intuicyjne informacje, są w gruncie rzeczy różne. Podobnie jak wówczas, gdy musimy opisać niespecyficzne, niewerbalne stany uczuciowe językiem wierzeń lub gestami ciała czy wyrazem twarzy.

Otwarcie się


Każdy musi znaleźć własną drogę do intuicji. Na pewno pomaga stan zrelaksowania, wygodne miejsce, głębokie oddechy. Studenci uważają, że pomaga im wyobrażenie czubka głowy otwierającego się na intuicyjną informację. Z czasem sam znajdziesz najlepszy sposób łączności z intuicją.Intuicja wymaga samodyscypliny


Intuicja to więcej niż ufanie domysłom. Panuje błędne przekonanie, że nie wymaga ona myślenia. Brak logiki wcale nie oznacza, że kierujesz się intuicją. Na odwrót, oznacza ona uważną obserwację i rejestrowanie wrażeń, ich interpretację i integrację z innymi procesami umysłowymi.


Jak już niejednokrotnie wspominałem , wszyscy w większym lub mniejszym stopniu kierujemy się intuicją. Tak więc cały czas wykonujesz wspomniane czynności, choć z pewnością w sposób niedoskonały. Musisz pamiętać o poddaniu tej zdolności świadomej kontroli.

Poznanie intuicyjne następuje w dwóch etapach


Intuicja to otrzymywanie i interpretowanie informacji. Kiedy uzyskasz nad nią kontrolę, musisz przestrzegać kolejności tych dwóch procesów.


Pierwszy etap polega na odbieraniu intuicyjnych danych w odpowiedzi na pytanie. Najczęściej pojawiają się one w formie symboli. Ten etap ma nie linearną naturę.


Etap drugi ma naturę linearną i nie linearną. Polega na interpretacji, czyli tłumaczeniu symboli i składaniu ich w jedną całość. Procesy te są linearne w tym sensie, że posługujesz się nich logiką.


Natomiast pożyteczne i dające się stosować informacje powstają procesie tłumaczenia. Rozmyślnie używam tu określenia tłumaczenie, ponieważ dane pochodzące z intuicji wyrażone są często w symbolicznym języku nieświadomości, a my musimy znaleźć znaczenie tych "wiadomości".


Nauczysz się stosowania logicznego procesu łączenia informacji pochodzących z intuicji w celu nadania informacji spójnej formy. Niekiedy informacja pojawia się jako bezpośrednia odpowiedź, a potem, aby zweryfikować odpowiedź, musisz się otworzyć na większą liczbę wrażeń. Nierzadko odpowiedź pojawia się wśród wielu danych odbieranych przez różne zmysły, które musisz połączyć w jedną całość. Przy odpowiedniej praktyce proces ten zachodzi błyskawicznie, choć początkowo większość ludzi popełnia błędy.

Podsumowanie


Na uzyskanych drogą intuicyjną danych nie można ślepo polegać, musisz je więc zweryfikować i interpretować. W tym sensie intuicja jest procesem dwustopniowym, w pewnym zakresie przypomina interpretację snów po przebudzeniu.

Materiały pochodzą z:

1.Laura Day - "Praktyczna Intuicja" Warszawa 1996

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare