Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Obliczanie powierzchni wierzchołków domów

Czas gwiazdowy jest to czas mierzony według pozornego ruchu sfery niebieskiej (czyli ruchu Ziemi wokół własnej osi). Doba gwiazdowa to okres między dwoma kolejnymi górowaniami wybranego punktu na sferze niebieskiej, zwykle punktu 0° Barana, i jest krótsza od doby słonecznej o 3 m 57 S . Ponieważ układ domów to właśnie wzajemna relacja ekliptyki (a właściwie całej sfery niebieskiej) i układu horyzont - południk miejscowy, dla ustalenia pozycji wierzchołków domów musimy obliczyć czas gwiazdowy dla danego czasu i miejsca urodzenia.

Godzina urodzenia, jaką mamy z danych wyjściowych, podana jest zazwyczaj w czasie urzędowym, czyli obowiązującym na danym obszarze {w danym kraju) na mocy ustawy czy innego aktu prawnego regulującego te sprawy. W okresie przed rokiem 1884 obowiązywały różne lokalne zarządzenia, ale w zasadzie można przyjąć, że godziny urodzenia dla tego okresu podawane są w średnim czasie miejscowym czyli średnim czasie słonecznym, który jest czasem mierzonym według górowania Słońca na południku miejscowym. Różni się on minimalnie od prawdziwego czasu słonecznego pokazywanego przez zegary słoneczne, ponieważ nie uwzględnia pewnych nieregularności ruchu obrotowego Ziemi.

Od roku 1884 stopniowo wprowadzano w poszczególnych krajach czas strefowy

jako prawnie obowiązujący. Cała powierzchnia ziemi podzielona została na 24 strefy czasowe, w ramach których obowiązuje ten sam czas, a czas stref sąsiednich różni się o pełną godzinę. W Polsce obowiązuje czas środkowoeuropejski, podobnie jak w całej Europie za wyjątkiem ZSRR Finlandii, Bułgarii, Grecji, Cypru, Rumunii, Jugosławii (czas wschodnioeuropejski). Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii i Portugalii (czas Greenwich).

Przed przystąpieniem do obliczeń musimy zamienić posiadany czas urzędowy na czas Greenwich (GMT), który jest czasem miejscowym południka 0°, a który obowiązuje na całym świecie jako punkt odniesienia wszelkich obliczeń astronomicznych i ustalania czasów strefowych. Czas GMT jest też nazywany czasem uniwersalnym i różni się o kilkadziesiąt sekund od czasu efemeryd, co wynika ponownie z nieregularnośa ruchu obrotowego Ziemi (czas efemeryd jest czasem obliczeniowym, płynącym jednostajnie).

KROK 1: Zamiana czasu urzędowego na czas GMT

Aby zamienić czas strefowy na czas GMT musimy ustalić ile stref czasowych różni dane miejsce na ziemi od Greenwich. Następnie dla półkuli wschodniej odejmujemy taką sama ilość pełnych godzin, a dla półkuli zachodniej - dodajemy. Dla Polski zawsze odejmujemy jedną godzinę. Posłużmy się przykładem osoby urodzonej 21.06.1962 roku o godzinie 8.45 w Poznaniu.

8 h 45 m- godzina urodzenia w czasie urzędowym - jedna strefa czasowa na wschód od Greenwich

minus

1 h 00 m- jedna strefa czasowa na wschód od Greenwich

---------------------

7 h 45 m

Nie jest to jednak jeszcze czas GMT, musimy bowiem uwzględnić również tzw. czas letni. wprowadzany okresowo praktycznie we wszystkich krajach świata od 1915 roku.

W opracowaniu wykorzystano źródła:

1.K.Konaszewska - Rymarkiewicz - Astrologia - Interpretacja podstawy Poznań 1991

2.R. T. Prinke - 'Vademecum Polskiego Astrologa:' Warszawa 1995

3.P. Kowalski /red./ - "Leksykon Znaki Świata" Omen, Przesąd, Znaczenie Warszawa 1998

4.Wojciech J.Burszta - "Antropologia Kultury" Poznań 1998

5.Suzan White - "Nowa Podwójna Astrologia" Warszawa 1992

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare